لینک های دانلود یا خرید

* * * * * 1 کاربر
پیش نمایش برای : دانلود بازی واقعیت مجازی VR Blockbuster attraction دانلود بازی واقعیت مجازی VR Blockbuster attraction screenshot دانلود بازی واقعیت مجازی VR Blockbuster attraction screenshot دانلود بازی واقعیت مجازی VR Blockbuster attraction screenshot دانلود بازی واقعیت مجازی VR Blockbuster attraction screenshot

در این بازی واقعیت مجازی هیجان انگیز شما سوار بر یک سفینه و بر روی یک ریل در سرازیری قرار دارید و باید از موانع عبور کنید.

Have a pleasant journey! The amusement park in virtual reality is waiting for you!
But look carefully because pleasant entertainment can turn into a nightmare in a second!

Turn the lever to play.

5
1 کاربر
5 1 
4 0 
3 0 
2 0 
1 0 

دیدگاهای

نظر خود را بنوسید